Tư vấn phối màu

Định dạng file tải lên: jpg, png | Dung lượng từ 1MB đến 3MB
phone